Di antara shalat-shalat yang ada, shalat subuh adalah yang mengawali hari. ia adalah shalat yang paling penting yang harus dijaga betul pelaksanaannya, sebab tidak semua orang bisa konsisten, bahkan shalat ini terasa berat bagi orang-orang munafiq. "
Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah shalat isya' dan shalat subuh"(HR.Ahmad)


    Shalat subuh berjama'ah adalah tolok ukur sejauh mana kejujuran dan keiminan seorang muslim. Di dalam sebuah riwayat shahih bahwa Ibnu Umar ra pernah berkata:
    "ketika kami tidak melihat seseorang dalam shalat subuh atau 'isya, kami langsung berperasangka buruk kepadanya."

     Ini wajar, mengingat shalat-shalat lain selain shalat subuh dan 'isya bisa dilakukan oleh seseorang dengan mudah karena waktunya berteptan dengan saat bekerja dan terjaga. oleh karena itu tidak ada yang mampu konsisten menjaga shalat 'isya dan subuh secara berjama'ah selain orang beriman yang diharapkan ada kebaikan muncul darinya.
     karena hal tersebut di atas, maka banyak keutamaan yang didapatkan dari shalat subuh berjama'ah, di antaranya:

1. Shalat subuh adalah faktor dilapangkannya rizki

     Seorang hamba walau sezuhud apapun dan sangat tidak peduli dengan urusan dunia, ia tetap senang kalau lapang rizkinya minimal mencukupi kebutuhan diri sendiri untuk menyelamatkan muka dari hinanya meminta-minta. Dan demi Alloh untuk mencapai ini jalannya adalah dengan mentaati Alloh.
    Alloh 'Azza wa jalla berfirman:
"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Alloh, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya" (Qs. Ath Thalaq: 2-3)

2. Shalat subuh menjaga diri seorang muslim

     "Barangsiapa yang melaksanakan shalat subuh maka dia berada dalam jaminan Alloh, maka jangan sampai Alloh menarik kembali jaminin-Nya dari kalian dengan sebab apapun, pasti akan tercabut. kemudian Alloh akan telungkupan wajahnya dalam neraka jahannam,"(HR. Muaslim)

     Maka berada dalam jaminan Alloh adalah dalam lindungan, penjagaan, dan pemeliharaan dari-Nya. Sungguh itu semua adalah rahmat, yang kalau menaungi kita, maka semua kepedihan berubah menjadi sebuah harapan. Sungguh itu semua adalah kelembutan Alloh, yang jika turun kepada kita akan sanggup menjadikan api menjadi dingin dan damai. Itulah hikmah, kemuliaan, dan kehendak yang tak terkalahkan. Jika ia datang, mampu merubah musuh menjadi teman setia, dan mampu merubah singa yang buas menjadi kucing yang penurut.

3. Shalat subuh sama dengan shalat malam semalam suntuk

    "Barang siapa yang melaksanakan shalat 'isya secara berjama'ah, maka ia seperti shalat malam separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan shalat subuh secara berjama'ah maka ia seperti shalat malam satu malam penuh." (HR. Muslim)

     Maka usahakanlah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. oleh karena itu para ulama ada yang memakruhkan begadang hingga terlalu larut malam untuk membaca Al-Qur'an atau shalat malam jika akan berakibat tidak terlaksananya shalat subuh dengan baik. Tetapi jangan salah paham dulu, para shalafus shalih selalu melaksanakan shalat 'isya dan subuh secara berjama'ah tetapi mereka tetap semangat tanpa henti dalam melksanakan shalat malam.

4. Shalat subuh tolok ukur keimanan

     Orang yang mengaku beriman tidak perlu sulit-sulit mengetahui kadar keimanannya, ia cukup mengukurnya dengan shalat subuh untuh mengetahui apakah dirinya termasuk jujur dalam beriman ataukah berdusta, ataukah dia beriman di atas keikhlasan ataukah riya.

    Rasululloh shalallohu'alaihi Wasallam bersabda:
"Shalat terberat bagi orang-orang munafiq adalah shalat 'isya dan subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua shalat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak." (HR. Ahmad)

5. Shalat subuh adalah penyelamat dari api neraka

    Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan masuk neraka, orang yang melaksanakan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya." (HR. Muslim)

     Ini adalah ketetapan Nabi yang mulia, bahwa siapa yang memelihara pelaksanaan shalat subuh dan ashar maka dia tidak akan masuk neraka dengan izin Alloh subahanahu wata'ala.

6. Shalat subuh adalah penyebab orang masuk syurga

     Nabi Muhammad shalallohu'alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan dua shalat bardain dia masuk syurga" (HR. Bukhori)

     Shalat bardain adalah shalat subuh dan ashar. di sebut Al Bardain (dua waktu dingin) karena keduanya dilaksanakan pada waktu dinginnya siang, tepatnya pada kedua ujung siang ketika suasana teduh dan tidak ada terik panas.

7. Shalat subuh akan mendatangkan nikmat berupa bisa melihat wajah Alloh yang mulia

     "Apabila penghunu syurga telah memasuki syurga, Alloh berfirman, "apakah kalian Aku beri tambahan? mereka menjawab, 'Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga? Dan Engkau selamatkan kami dari neaka?' Rasululloh melanjutkan, "kemudian dibukalah tabir, maka tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat bisa melihat Rabb mereka. inilah nikmat tambahan itu." lalu beliau membaca surat yunus: 26 yang artinya: "Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, jannah dan tambahannya." (HR. Muslim)

8. Shalat subuh adalah suatu syahadah khususnya bagi yang konsisten memeliharanya

  "Malaikat-malaikat siang bergantian mendampingi kalin dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu shalat subuh dan ashar setelah itu malaikat tang semalaman menjaga kalian naik ke langit. lalu Alloh bertanya kepada mereka - dan dia lebih tau tentang mereka -, 'bagaimana kalian tinggalakan hamba-hambaku?'  mereka menjawab, 'kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami datang kepada mereka ketika mereka shalat". (HR. Bukhori)

9. Shalat subuh adalah kunci kemenangan 

      "Bahwa Rasululloh apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh." (HR. Bukhori)

     Di kisahkan pasca meletusnya perang Mesir-Israel tahun 1973 ada seorang tentara mesir yang mengajak berbicara tentara yahudi yang paham berbahasa Arab.
     Tentara Mesir itu berkata, "Demi Alloh, kami akan memerangi dan mengalahkan kalian sampai ada di antara kalian yang bersembunyi di balik pohon dan batu itu mengatakan, 'hai hamba Alloh, hai Muslim, ini ada yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia"
     Tentara Yahudi menjawab, "Semua itu tidak akan terjadi sebelum shalat subuh kalian sama dengan shalat jum'at."

10. Shalat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya

     "Dua rakaat shalat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim dan Ahmad)

     Mengenai shalat dua rakaat sunnah sebelum subuh Rasululloh bersabda, "Dua rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya." (HR. Muslim)

Wallohu a'lam bishowwab,,
Newer Post
Previous
This is the last post.

0 comments:

Post a Comment